Mario Etching

[Revolvingdork] Leptal jeho EEPC s celou úrovní mapy Super Mario Land pro herní chlapec. Nastavil laser na 70% rychlost a 40% moci, aby se tak uvolnil. To je mnohem bezpečnější způsob vyjadřování sebe sama a hrát s laserovým leptáním než tetování se s laserem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Post